Kirjoita metsäaiheiseen Terran erikoisnumeroon

2023-12-01
Terran toimitus pyytää metsäaiheiseen vuoden 2024 erikoisnumeroon 136(2) tieteellisiä kirjoituksia, jotka käsittelevät metsiä esimerkiksi 1) elämysten ja kokemusten lähteenä, 2) oppimisen tilana, 3) luonnonvarojen lähteenä, 4) yhteiskunnallista ja historiallista merkitystä peilaten, 5) kaupunkimetsiä tarkastellen, 6) kestävän kehityksen näkökulmasta, 7) suojelutarpeita ja keinoja tarkastellen tai 8) luonnonmaantieteen ja erityisesti biogeografian näkökulmasta. Metsät ovat olleet ja tulevat olemaan niin keskeinen osa suomalaista yhteiskuntaa ja ihmisten arkea sekä liittyvät useisiin aikamme suuriin haasteisiin ja muutoksiin, ja niin moninaisin eri tavoin, että maantieteellisellä tutkimuksella on monta kosketuspintaa metsiin, metsätalouteen ja metsäluontoon. Kirjoituksen näkökulma voi olla paikallinen, kansallinen tai globaali. Erikoisnumero julkaistaan Terrassa kesällä 2024.   Tämä erikoisnumero on osa Versus-verkkolehden (https://www.versuslehti.fi/) ja sen taustaorganisaatioiden yhdessä ideoimaa metsäaiheista teemakokonaisuutta. Terra-lehti on teemakokonaisuuden julkaisuvuorossa ensimmäisenä ja aloittaa sen tällä metsäaiheisella erikoisnumerolla. Tervetuloa mukaan kirjoittamaan!   Pyydämme toimittamaan vertaisarvioitavat alkuperäisartikkelit ja katsaukset 28.2.2024 mennessä ja muut kirjoitukset 30.4.2024 mennessä terra.journal.fi-palvelun kautta. Lisätietoja Terra-lehden toimituksesta: Päätoimittaja Petteri Muukkonen, <petteri.muukkonen@helsinki.fi> Toimitussihteeri Oskar Rönnberg, <oskar.ronnberg@helsinki.fi>