https://terra.journal.fi/issue/feed Terra 2024-04-21T00:00:00+03:00 Petteri Muukkonen petteri.muukkonen@helsinki.fi Open Journal Systems <p><em>Terra</em> on Suomen johtava maantieteellinen aikakauskirja. <em>Terra</em> ilmestyy neljä kertaa vuodessa sekä painettuna lehtenä että elektronisena Open Access -julkaisuna, jonka koko sisältö on avoimesti luettavissa välittömästi julkaisemisen jälkeen. <em>Terrassa</em> julkaistaan suomen- ja ruotsinkielisiä alkuperäistutkimuksia esitteleviä artikkeleita, tutkimukseen perustuvia katsauksia sekä tieteellisiä esseetyyppisiä artikkeleita ja katsauksia, joiden julkaisemisesta päätetään nimettömän asiantuntija-arvioinnin jälkeen (kaksoissokko). Lisäksi julkaistaan opetusideoita ja -aineistoja, keskustelupuheenvuoroja, uutisia ja kirja-arvosteluja.<br /><br /><em>Terra</em> on indeksoitu Elsevierin ylläpitämässä Scopus-viittaustietokannassa. Lehti on arvioitu Julkaisufoorumin tasolle 2. </p> https://terra.journal.fi/article/view/143911 Maantieteellinen näkökulma ilmastoviestintään 2024-03-13T01:02:32+02:00 Petteri Muukkonen 2024-04-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Terra https://terra.journal.fi/article/view/141159 Kaupallinen kalastus Inarijärvellä – kestävää sopeutumista muuttuvaan toimintaympäristöön? 2023-12-19T08:55:26+02:00 Minna Tuulikki Turunen Sirpa Rasmus Marja Montonen Erno Salonen Ilari Lehtonen <p style="font-weight: 400;">The operational environment of commercial fishing in the North is changing due to climate change and other environmental and socio-economic drivers. In this study, we combine the practitioner knowledge of commercial fishers operating on the subarctic Lake Inari in northern Finland with long-term meteorological and hydrological observations from the region. Our interviews show that fishers have adopted various short-term strategies to cope with difficult weather conditions, among them flexibility in timing and location of fishing, as well as in catch species and gear. The livelihood is diversified both within and outside fishing to enhance the profitability. Responses of fishers to future uncertainties were varied and based on individual rather than community behavior. Four distinct longer-term adaptation strategies utilized by fishers differ in terms of the catch species, investments, and risk levels. Finally, we discuss the sustainability of the identified adaptation strategies, and the governance aspects of the livelihood.</p> 2024-04-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Terra https://terra.journal.fi/article/view/141935 Kohti neuromoninaisempaa kaupunkia 2024-01-15T12:22:26+02:00 Riina Lundman <p>Neurodiversity refers to the variability in people’s neurological or neurobiological characteristics, including, for instance, autism and ADHD. This paper examines how neurodiversity can be better considered in cities and in urban planning, which is a topic Finnish urban research has not previously covered. In this study, 13 representatives of Finnish disability organizations focusing on neurodiversity, brain health, and accessibility were interviewed. The study is based on qualitative content analysis, in which three different themes pertaining to neurodiversity and the city were recognized: 1) inclusion and diversity, 2) accessibility and design, and 3) participation and advocacy. The results indicate that a neurodiverse city is clear, calm, flexible, predictable, and tolerant. In conclusion, a more neurodiverse city promotes the inclusion of neurodivergent people through neuro-accessible urban planning while accepting people’s neurological difference and diversity.</p> 2024-04-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Terra https://terra.journal.fi/article/view/143868 Alue- ja yhdyskuntasuunnittelu konfliktien paineissa kestävää kehitystä tavoiteltaessa 2024-03-10T17:11:54+02:00 Harry Schulman 2024-04-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Terra https://terra.journal.fi/article/view/143973 Kaupunki, suunnittelu, maantiede – rajallisessa tilassa 2024-03-15T09:24:18+02:00 Ari Aukusti Lehtinen 2024-04-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Terra https://terra.journal.fi/article/view/145083 Aluesuunnittelun ja aluekehittämisen konteksteja: reunamerkintöjä Harry Schulmanin kirjoitukseen 2024-04-17T09:53:37+03:00 Sami Moisio 2024-04-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Terra https://terra.journal.fi/article/view/144948 Uutisia ja tiedonantoja 2024-04-12T12:08:05+03:00 Oskar Rönnberg 2024-04-23T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Terra https://terra.journal.fi/article/view/141572 Kriittinen hätähuuto kaupunkien suunnittelun ja kehittämisen käytännöistä – huutajana kaupunkiluonto 2023-11-28T12:46:46+02:00 Petteri Muukkonen 2024-04-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Terra https://terra.journal.fi/article/view/142916 Kotitarpeesta modernin tuotannon tarpeisiin – eläinteollisuuden kulttuurihistoriallista tarkastelua 2024-01-30T16:00:50+02:00 Pauliina Rautio 2024-04-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Terra https://terra.journal.fi/article/view/143161 Monipuolista tutkimusta suomalaisesta asutuskolonialismista Pohjois-Amerikassa 2024-02-09T18:35:05+02:00 Raita Merivirta 2024-04-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Terra