https://terra.journal.fi/issue/feed Terra 2021-04-01T11:35:05+03:00 Maarit Sireni maarit.sireni@uef.fi Open Journal Systems <p><em>Terra</em> on Suomen johtava maantieteellinen aikakauskirja. <em>Terra</em> ilmestyy neljä kertaa vuodessa sekä painettuna lehtenä että elektronisena Open Access -julkaisuna, jonka koko sisältö on avoimesti luettavissa välittömästi julkaisemisen jälkeen. <em>Terrassa</em> julkaistaan suomen- ja ruotsinkielisiä alkuperäistutkimuksia esitteleviä artikkeleita ja katsauksia sekä datankuvausartikkeleita, joiden julkaisemisesta päätetään nimettömän asiantuntija-arvioinnin jälkeen (kaksoissokko). Lisäksi julkaistaan opetusideoita ja -aineistoja, keskustelupuheenvuoroja, uutisia ja kirja-arvosteluja.<br><br><em>Terra</em>&nbsp;on indeksoitu Elsevierin ylläpitämässä Scopus-viittaustietokannassa. Lehti on arvioitu Julkaisufoorumin tasolle 2.&nbsp;</p> https://terra.journal.fi/article/view/103387 Koronan maantiedettä 2021-04-01T11:35:05+03:00 Maarit Sireni maarit.sireni@uef.fi 2021-03-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Terra https://terra.journal.fi/article/view/101973 Ilmastonmuutoksen filosofiaa 2021-03-31T11:20:24+03:00 Risto Kalliola risto.kalliola@utu.fi 2021-03-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Terra https://terra.journal.fi/article/view/103065 Hauraat rajarauhat ja muita selviytymiskeinoja 2021-03-31T11:20:25+03:00 Jenni Merovuo jenni.merovuo@uef.fi 2021-03-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Terra https://terra.journal.fi/article/view/102623 Monitieteinen teos eläimiä kunnioittavasta tulevaisuudesta 2021-03-31T11:20:25+03:00 Outi Ratamäki outi.ratamaki@uef.fi 2021-03-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Terra https://terra.journal.fi/article/view/103131 Virtuaalinen kotiseutu – avaus uudenlaiseen kotiseutututkimukseen 2021-03-31T11:20:26+03:00 Sami Tantarimäki samtanta@utu.fi 2021-03-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Terra https://terra.journal.fi/article/view/96014 Globaali talouskriisi ja Suomen alueellinen resilienssi 2021-04-01T11:34:38+03:00 Heli Kurikka heli.kurikka@tuni.fi <p>The aim of this article is to make a general overview to regional economic resilience in the sub-regions of Finland after the 2009 recession. Resilience is studied from perspectives of resistance, recovery, renewal and reorientation of employment and gross domestic product. In addition, the relationship of different kinds of structural background factors to regional resilience is outlined. The regional output is measured in relation to region’s own pre-recession output. The key findings suggest that (1) productivity has recovered better in more peripheral regions of Finland but employment recovery has been better in growth regions. (2) The regional characteristics connected to resilience of employment and GDP seem to be quite opposite. (3) Resilience is not a one feature, instead it takes many different forms. Therefore, in regional development policies it is important to specify which types of resilience, e.g. employment or production resilience, are being pursued.</p> 2021-03-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Terra https://terra.journal.fi/article/view/103400 Uutisia ja tiedonantoja 2021-03-31T11:20:24+03:00 Oskar Rönnberg oskar.ronnberg@helsinki.fi 2021-03-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Terra https://terra.journal.fi/article/view/102131 Arkeologiset aineistot, vanhat kartat ja muut tietomateriaalit asutushistorian tutkimuksessa: tapausesimerkkinä ”Hüstrü Margeta Hemmans Tomt” Siuntiossa 2021-03-31T11:20:23+03:00 Päivi Maaranen paivi.maaranen@museovirasto.fi 2021-03-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Terra https://terra.journal.fi/article/view/98068 Huono-osaisuuden erilainen ilmeneminen Suomen kunnissa 2021-03-31T11:20:23+03:00 Joakim Zitting joakim.zitting@diak.fi <p>This review describes how health, social and economical disadvantages differ in different Finnish municipalities. Different actors are trying to tackle these disadvantages but the outcomes have not been as effective as hoped. Allocating public policy resources more effectively needs more information about the regional differences of disadvantage. This review examines 16 different disadvantage indicators from 295 Finnish municipalities by cluster analysis. Five different disadvantage clusters were formed. After that discriminant analysis was used to find out what variables describing Finnish municipalities divide different clusters most efficiently. The percentage of the people living alone was the most important diving factor, but also population, statistical grouping and morbidity index were important factors. The results can be used for more detailed researches about regional differences of disadvantage. The information can also be used for allocating resources more efficiently to tackle health, social and economical disadvantages.</p> <p>Keywords: disadvantage, municipalities, regional differences, welfare, public policy</p> 2021-03-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Terra