https://terra.journal.fi/issue/feed Terra 2021-11-03T09:46:52+02:00 Maarit Sireni maarit.sireni@uef.fi Open Journal Systems <p><em>Terra</em> on Suomen johtava maantieteellinen aikakauskirja. <em>Terra</em> ilmestyy neljä kertaa vuodessa sekä painettuna lehtenä että elektronisena Open Access -julkaisuna, jonka koko sisältö on avoimesti luettavissa välittömästi julkaisemisen jälkeen. <em>Terrassa</em> julkaistaan suomen- ja ruotsinkielisiä alkuperäistutkimuksia esitteleviä artikkeleita ja katsauksia sekä datankuvausartikkeleita, joiden julkaisemisesta päätetään nimettömän asiantuntija-arvioinnin jälkeen (kaksoissokko). Lisäksi julkaistaan opetusideoita ja -aineistoja, keskustelupuheenvuoroja, uutisia ja kirja-arvosteluja.<br><br><em>Terra</em>&nbsp;on indeksoitu Elsevierin ylläpitämässä Scopus-viittaustietokannassa. Lehti on arvioitu Julkaisufoorumin tasolle 2.&nbsp;</p> https://terra.journal.fi/article/view/111855 Uutisia ja tiedonantoja 2021-10-22T17:03:01+03:00 Oskar Rönnberg oskar.ronnberg@helsinki.fi 2021-11-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Terra https://terra.journal.fi/article/view/111565 Suunnittelu maantieteessä 2021-10-04T19:27:42+03:00 Harry Schulman harry.schulman@helsinki.fi 2021-11-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Terra https://terra.journal.fi/article/view/111883 Poikkeusajan maantiedettä 2021-10-26T15:44:40+03:00 Jussi P. Laine jussi.laine@uef.fi <p>Sitkeä covid-19-pandemia on jättänyt jälkensä niin yhteiskuntaan, jossa elämme, kuin myös sitä käsittelevään tutkimukseen. Julkisessa ja poliittisessa keskustelussa – tosin osin akateemisessakin – covid-19 on kelvannut syyksi ja motiiviksi moneen; miksi asiat on tehty miten ne nyt ovat tai miksi jotain on jätetty tekemättä. Kyseistä asiaa ei tarvitse sen kummemmin selitellä; riittää että mainitsee sanan ”covid”, tuttavallisemmin korona. Tämän kirjoituksen tarkoitus ei ole vähätellä vallitsevan pandemian merkitystä tai sen moninaisia vaikutuksia. Normaaliin, mikäli covid-19-pandemiaa edeltävää aikaa sellaisena voidaan pitää, ei ole paluuta. Tämän ei kuitenkaan tulisi olla lähtökohtaisesti negatiivinen seikka, mutta sen kääntäminen positiiviseksi vaatii parempaa ymmärrystä uusista pelisäännöistä. Koronasta on tullut kätevä syntipukki tai veruke, jonka piikkiin on voitu vyöryttää liuta muitakin aikamme ilmiöitä ja ongelmia, ja näin hakea oikeutusta toimille, jotka eivät ”normaalitilanteessa” välttämättä olisi olleet poliittisesti korrekteja tai saaneet laajaa hyväksyntää. Maailma on muuttunut, ja maantieteen tulee muuttua sen mukana. Maantieteellä tieteenalana on suunnattomasti potentiaalia tämän laajanalaisen muutoksen tulkkina.&nbsp;</p> 2021-11-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Terra https://terra.journal.fi/article/view/111404 Hyvä oppikirja ja yleisteos Itä-Aasiasta kiinnostuneille 2021-09-22T13:47:14+03:00 Erja Kettunen-Matilainen erja.kettunen-matilainen@utu.fi 2021-11-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Terra https://terra.journal.fi/article/view/111041 Liikunnasta liikkumiseen 2021-08-30T09:34:07+03:00 Anni Rannikko anni.rannikko@uef.fi 2021-11-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Terra https://terra.journal.fi/article/view/111010 Tiedon dekolonisointia ja kokemusperäistä tietoa 2021-08-29T21:32:33+03:00 Efe Ogbeide efe@femmaplanning.com 2021-11-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Terra https://terra.journal.fi/article/view/111032 Tarinoiva tietokirja suomalaisista järvistä 2021-08-29T15:55:29+03:00 Hanna Luhtala hanna.luhtala@utu.fi 2021-11-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Terra https://terra.journal.fi/article/view/110974 Käypä perusteos ympäristökasvattajille 2021-08-23T20:09:17+03:00 Anssi Lindell anssi.lindell@jyu.fi 2021-11-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Terra https://terra.journal.fi/article/view/111335 Maantieteellä SARS-CoV-2 -pandemian kimppuun 2021-09-17T18:01:30+03:00 Markku Löytönen markku.loytonen@helsinki.fi 2021-11-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Terra https://terra.journal.fi/article/view/111566 Lähiötilojen käytöt pandemian aikana 2021-10-04T21:57:29+03:00 Päivi Rannila paivi.rannila@utu.fi Mia Jaatsi mia.jaatsi@utu.fi 2021-11-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Terra https://terra.journal.fi/article/view/111801 Rajat, kansallisvaltio ja koronanationalismi 2021-10-20T08:23:25+03:00 Joni Virkkunen joni.virkkunen@uef.fi 2021-11-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Terra https://terra.journal.fi/article/view/111864 Koronapandemia muutti nettomuuttoliikkeen maantieteellistä kuvaa Suomessa 2021-10-25T12:55:38+03:00 Olli Lehtonen olli.lehtonen@luke.fi 2021-11-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Terra https://terra.journal.fi/article/view/100115 Aluerakenne, alueellinen erivertaisuus ja Suomen aluekehitys 2021-02-15T13:26:24+02:00 Sami Moisio sami.moisio@helsinki.fi Heikki Sirviö heikki.sirvio@helsinki.fi <p>In this paper we draw on the work of Doreen Massey and David Harvey and think with the concept of spatial structure. We divide the concept into three constitutive elements: uneven geographical development (materiality), the discursive production of spatial structures (semiosis) and collective politics of spatial structure (experience). We conclude our argument with the concept of relational inequality and a call for rigorous examination of the history and current development of spatial structures in Finland and elsewhere from the perspective of the threefold conceptual frame presented in the paper. </p> 2021-11-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Terra