Terra https://terra.journal.fi/ <p><em>Terra</em> on Suomen johtava maantieteellinen aikakauskirja. <em>Terra</em> ilmestyy neljä kertaa vuodessa sekä painettuna lehtenä että elektronisena Open Access -julkaisuna, jonka koko sisältö on avoimesti luettavissa välittömästi julkaisemisen jälkeen. <em>Terrassa</em> julkaistaan suomen- ja ruotsinkielisiä alkuperäistutkimuksia esitteleviä artikkeleita, tutkimukseen perustuvia katsauksia sekä tieteellisiä esseetyyppisiä artikkeleita ja katsauksia, joiden julkaisemisesta päätetään nimettömän asiantuntija-arvioinnin jälkeen (kaksoissokko). Lisäksi julkaistaan opetusideoita ja -aineistoja, keskustelupuheenvuoroja, uutisia ja kirja-arvosteluja.<br /><br /><em>Terra</em> on indeksoitu Elsevierin ylläpitämässä Scopus-viittaustietokannassa. Lehti on arvioitu Julkaisufoorumin tasolle 2. </p> Suomen Maantieteellinen Seura fi-FI Terra 0040-3741 Kaupallinen kalastus Inarijärvellä – kestävää sopeutumista muuttuvaan toimintaympäristöön? https://terra.journal.fi/article/view/141159 <p style="font-weight: 400;">The operational environment of commercial fishing in the North is changing due to climate change and other environmental and socio-economic drivers. In this study, we combine the practitioner knowledge of commercial fishers operating on the subarctic Lake Inari in northern Finland with long-term meteorological and hydrological observations from the region. Our interviews show that fishers have adopted various short-term strategies to cope with difficult weather conditions, among them flexibility in timing and location of fishing, as well as in catch species and gear. The livelihood is diversified both within and outside fishing to enhance the profitability. Responses of fishers to future uncertainties were varied and based on individual rather than community behavior. Four distinct longer-term adaptation strategies utilized by fishers differ in terms of the catch species, investments, and risk levels. Finally, we discuss the sustainability of the identified adaptation strategies, and the governance aspects of the livelihood.</p> Minna Tuulikki Turunen Sirpa Rasmus Marja Montonen Erno Salonen Ilari Lehtonen Copyright (c) 2024 Terra https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-04-21 2024-04-21 136 1 3–23 3–23 10.30677/terra.141159 Kohti neuromoninaisempaa kaupunkia https://terra.journal.fi/article/view/141935 <p>Neurodiversity refers to the variability in people’s neurological or neurobiological characteristics, including, for instance, autism and ADHD. This paper examines how neurodiversity can be better considered in cities and in urban planning, which is a topic Finnish urban research has not previously covered. In this study, 13 representatives of Finnish disability organizations focusing on neurodiversity, brain health, and accessibility were interviewed. The study is based on qualitative content analysis, in which three different themes pertaining to neurodiversity and the city were recognized: 1) inclusion and diversity, 2) accessibility and design, and 3) participation and advocacy. The results indicate that a neurodiverse city is clear, calm, flexible, predictable, and tolerant. In conclusion, a more neurodiverse city promotes the inclusion of neurodivergent people through neuro-accessible urban planning while accepting people’s neurological difference and diversity.</p> Riina Lundman Copyright (c) 2024 Terra https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-04-21 2024-04-21 136 1 25–36 25–36 10.30677/terra.141935 Alue- ja yhdyskuntasuunnittelu konfliktien paineissa kestävää kehitystä tavoiteltaessa https://terra.journal.fi/article/view/143868 Harry Schulman Copyright (c) 2024 Terra https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-04-21 2024-04-21 136 1 37–51 37–51 Kaupunki, suunnittelu, maantiede – rajallisessa tilassa https://terra.journal.fi/article/view/143973 Ari Aukusti Lehtinen Copyright (c) 2024 Terra https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-04-21 2024-04-21 136 1 51–55 51–55 Aluesuunnittelun ja aluekehittämisen konteksteja: reunamerkintöjä Harry Schulmanin kirjoitukseen https://terra.journal.fi/article/view/145083 Sami Moisio Copyright (c) 2024 Terra https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-04-21 2024-04-21 136 1 56–59 56–59 Uutisia ja tiedonantoja https://terra.journal.fi/article/view/144948 Oskar Rönnberg Copyright (c) 2024 Terra https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-04-23 2024-04-23 136 1 60–72 60–72 Kriittinen hätähuuto kaupunkien suunnittelun ja kehittämisen käytännöistä – huutajana kaupunkiluonto https://terra.journal.fi/article/view/141572 Petteri Muukkonen Copyright (c) 2024 Terra https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-04-21 2024-04-21 136 1 73–74 73–74 Kotitarpeesta modernin tuotannon tarpeisiin – eläinteollisuuden kulttuurihistoriallista tarkastelua https://terra.journal.fi/article/view/142916 Pauliina Rautio Copyright (c) 2024 Terra https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-04-21 2024-04-21 136 1 74–76 74–76 Monipuolista tutkimusta suomalaisesta asutuskolonialismista Pohjois-Amerikassa https://terra.journal.fi/article/view/143161 Raita Merivirta Copyright (c) 2024 Terra https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-04-21 2024-04-21 136 1 76–78 76–78 Maantieteellinen näkökulma ilmastoviestintään https://terra.journal.fi/article/view/143911 Petteri Muukkonen Copyright (c) 2024 Terra https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-04-21 2024-04-21 136 1 1–2 1–2 10.30677/terra.143911