Hannu Linkola (päätoimittaja)
Evi-Carita Riikonen (toimitussihteeri)
Mikko Itälahti (kirjallisuustoimittaja)

Toimitusneuvosto:
dos. Raimo Heikkilä (Suomen ympäristökeskus)
prof. Jan Hjort (Oulun yliopisto)
prof. Tommi Inkinen (Turun yliopisto)
prof. Jouni Häkli (Tampereen yliopisto)
dos. Kirsipauliina Kallio (Tampereen yliopisto)
prof. Risto Kalliola (Turun yliopisto)
prof. Ari Aukusti Lehtinen (Itä-Suomen yliopisto)
prof. Sami Moisio (Helsingin yliopisto)
dos. Olli Rosenqvist (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)
prof. Sirpa Tani (Helsingin yliopisto)
prof. Markku Tykkyläinen (Itä-Suomen yliopisto)
dos. Päivi Rannila (Turun yliopisto)