Ilmoitukset

Terran Kirjoittajan ohjeet on päivitetty

2024-02-05

Terran toimitus on päivittänyt lehden kirjoitus- ja lähdeviittausohjeita helmikuussa 2024. Keskeisimmät muutokset koskevat mm. värikuvien kuten esim. teemakarttojen ja kuvioiden julkaisemisen mahdollisuutta lehden verkkoversiossa. Kirjoittajien on hyvä huomioida, että värikuvien painetussa lehdessä julkaisemisen lisäkustannuksista vastaavat kirjoittajat. Kirjoittajien on hyvä kiinnittää huomiota varsinkin karttojen laatimiseen harmaasävyisinä tai pattern-kuviointeja hyödyntäen. Pelkkä värikartasta harmaasävykuvaksi muuntaminen ei useinkaan riitä laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Lisäksi Terrassa muutettiin lyhyiden suorien lainausten merkitsemistapaa, ja jatkossa näitä leipätekstissä kursivoidaan, jotta ne erottuvat lukijalle tekstistä paremmin. Lisäksi Terran viittauskäytäntöjä ja lähdeluettelon ohjeita täsmennettiin. Ohjeisiin on nyt lisätty lakeihin ja asetuksiin viittaaminen. Lisäksi Terrassa voi nyt viitata mm. verkkolähteissä organisaatiojulkaisijaan, kun aiemmin tuli viitata sivun otsikkoon (esimerkiksi Ylioppilastutkintolautakunta tai Suomen ympäristökeskus), koska verkkosivujen otsikot voivat usein olla niin lyhyitä, että niihin viittaaminen ei ole aina lukijaystävällistä eikä informatiivista. Myös tilastoihin viittaamisen ohjeistusta on täsmennetty.

Päivitetyt Terran Kirjoittajan ohjeet on luettavissa lehden verkkosivuilla täällä. Tai ladattavissa PDF-tiedostona täältä. PDF-muotoista ohjetta saa jakaa opiskelijoille maantieteen kursseilla.

Lue lisää nimikkeestä Terran Kirjoittajan ohjeet on päivitetty

Uusin numero

Vol 136 Nro 2 (2024)
Näytä kaikki numerot