Terra on Suomen johtava maantieteellinen aikakauskirja. Se ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Suomen- ja ruotsinkielisten käsikirjoitusten julkaisemisesta päätetään asiantuntija-arvioinnin jälkeen.

Terra on indeksoitu Elsevierin ylläpitämässä Scopus-viittaustietokannassa. Lehti on arvioitu Julkaisufoorumin tasolle 2.

Terra tilataan joko ilmoittautumalla Suomen Maantieteellisen Seuran jäseneksi tai lehtitoimiston kautta.

Suomen Maantieteellisen Seuran jäsenmaksu (42 €) sisältää Terran tilauksen (neljä numeroa vuodessa).

Vuosikerran (4 numeroa) tilaushinta Suomeen 45 €, ulkomaille 50 € (voidaan tilata lehtiasiamiehiltä ja kirjakaupoista). Irtonumeroita (myös vanhoja) myy Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. 

Prenumerationsavgift per årgång (4 nummer) i Finland 45 €, till utlandet 50 €. Prenumeration kan göras via tidningsagenter och i bokhandlar. Lösnummer (även äldre nummer) säljes av Vetenskapsbokhandeln, Kyrkogatan 14, 00170 Helsingfors. 

Subscription rate per year (4 issues) in Finland 45 €, abroad 50 €. Subscriptions from overseas should be sent either directly or through a local agent to Akateeminen kirjakauppa/Academic Bookstore, Keskuskatu 1, FIN-00100 Helsinki. Also previous volumes/issues may be ordered.