Toimituskunta

TOIMITUS / REDAKTION / EDITORS

Petteri Muukkonen, päätoimittaja/ huvudredaktör/ Editor in chief, Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet/ University of Helsinki, petteri.muukkonen(at)helsinki.fi

Oskar Rönnberg, toimitussihteeri/ redaktionssekreterare / assistant editor, oskar.ronnberg(at)helsinki.fi

Leeni Herrala, taittaja/ copyeditor, copyeditor(at)geography.fi

Katariina Kotila, kirjallisuustoimittaja/ recensionsredaktör/ book review editor, katariina.kotila(at)uef.fi

Ilona Hankonen, kirjallisuustoimittaja/ recensionsredaktör/ book review editor, kihank(at)utu.fi

TOIMITUSNEUVOSTO / REDAKTIONSRÅD/ EDITORIAL BOARD

Jan Hjort, Oulun yliopisto/ Uleåborg universitetet/ University of Oulu 

Jouni Häkli, Tampereen yliopisto/ Tammerfors universitetet/ University of Tampere

Tommi Inkinen, Turun yliopisto/ Åbo universitetet/ University of Turku

Kirsi Pauliina Kallio, Tampereen yliopisto/ Tammerfors universitetet/ University of Tampere

Risto Kalliola, Turun yliopisto/ Åbo universitetet/ University of Turku

Jussi P. Laine, Itä-Suomen yliopisto/ Östra Finlands universitet/ University of Eastern Finland

Sami Moisio, Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitetet/ University of Helsinki

Päivi Kymäläinen, Tampereen yliopisto/ Tammerfors universitetet/ University of Tampere

Sirpa Tani, Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitetet/ University of Helsinki

Markku Tykkyläinen, Itä-Suomen yliopisto/ Östra Finlands universitet/ University of Eastern Finland

Kati Vierikko, Suomen ympäristökeskus/ Finlands Miljöcentral/ Finnish Environment Institute