Maarit Sireni, päätoimittaja, Itä-Suomen yliopisto
Evi-Carita Riikonen, toimitussihteeri

Leeni Herrala, taittaja

Mikko Itälahti, kirjallisuustoimittaja

Toimitusneuvosto:
prof. Jan Hjort (Oulun yliopisto)
prof. Tommi Inkinen (Turun yliopisto)
prof. Jouni Häkli (Tampereen yliopisto)
dos. Kirsipauliina Kallio (Tampereen yliopisto)
prof. Risto Kalliola (Turun yliopisto)
prof. Ari Aukusti Lehtinen (Itä-Suomen yliopisto)
prof. Sami Moisio (Helsingin yliopisto)
dos. Olli Rosenqvist (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)
prof. Sirpa Tani (Helsingin yliopisto)
prof. Markku Tykkyläinen (Itä-Suomen yliopisto)
dos. Päivi Rannila (Turun yliopisto)
erikoistutkija Kati Vierikko (Suomen ympäristökeskus)