Tahtomattaan radikaali

Talouden supistumisen maantiede

Kirjoittajat

  • ari aukusti lehtinen

Abstrakti

Kokoavassa ja samalla ohjelmallisessa katsauksessaan "supistumisen maantieteeseen" akateemikko Ilmari Hustich (1980) arveli kylätutkimuksen ja humanistisen maantieteen nousun heijastelleen talouskasvun hidastumista 1970-luvulla. Samalla hän tulkitsi ekologisen näkemyksen vahvistumisen peilanneen energiakriisiä samalla vuosikymmenellä (s. 19). Supistumisen maantieteen Hustich määritteli lähestymistavaksi, joka pyrkii ymmärtämään ihmisten arkea ja kokemusmaailmaa erilaisissa ympäristöissä ja yhteisöissä. [...]

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2019-12-31