Olika arbetssätt hos geografilärare i mångkulturella klassrum

  • Petteri Muukkonen

Abstrakti

 

Skolan har blivit mer mångfaldig och flerspråkig under de senaste decennierna. Även geografilärare möter allt oftare elever med invandrarbakgrund i sitt klassrum. Därför ökar också utmaningarna med det inhemska undervisningsspråket, finskan eller svenskan. Jag har skrivit om detta tema på finska (se Muukkonen 2017, 2018), men vill reflektera kring mina iakttagelser även på svenska, eftersom samma utmaningar berör de svenskspråkiga skolorna i landet. I det här inlägget ska jag diskutera två viktiga frågor kring mångfald i skolan. Den första handlar om svårigheten att använda geografiska begrepp både på finska och på svenska. Den andra fokuserar på hur elever med invandrarbakgrund kan påverka innehållet i geografiklassrummet. Båda frågorna kan vara känsliga och till och med obekväma för lärare, men desto viktigare är det att uppmärksamma dem. Bemöter man kulturell mångfald och flerspråkighet på ett fruktbart sätt kan elevernas erfarenheter och identiteter ge mervärde till geografiundervisningen. Samtidigt kan geografiläraren få stöd för sitt arbete att beakta olika kulturella bakgrunder och världsbilder. [...]

Osasto
Keskustelupuheenvuorot
Julkaistu
joulu 12, 2019