Imeytystä, suodatusta ja linnunlaulua

Luontopohjaisen vesienhallinnan moninaishyödyt Porissa

  • Ilona Hankonen
  • Turo Hjerppe
  • Suvi Vikström
  • Aino Rekola
  • Mikko Sane
  • Mika Marttunen
  • Ranja Hautamäki
  • Heikki Tuomenvirta
  • Riikka Paloniemi

Abstrakti

Monenlaiset luontopohjaiset ratkaisut ovat herättäneet viime vuosina kasvavaa kiinnostusta kansainvälisissä ja kansallisissa toimijoissa (Nature-based… 2018; Policy topics… 2018)...

Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille
Osasto
Katsaukset
Julkaistu
joulu 28, 2018