Turvallisempia tiloja ikääntyneille?

Lakimaantieteellinen katsaus ikäihmisten turvallisuutta koskeviin lakeihin ja ohjelmiin Suomessa

  • Riina Lundman Turun yliopisto

Abstrakti

Ikääntynyt väestö sekä iäkkäiden henkilöiden palvelut, asuminen ja turvallisuus ovat asioita, jotka saavat tasaisin väliajoin huomioita julkisessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Näitä teemoja tutkitaan laajasti esimerkiksi hoito- ja sosiaalitieteissä sekä gerontologiassa (esim. Savikko ym. 2006; Lanne 2013; Hoppania ym. 2016; Luoma ym. 2018), mutta maantieteellisessä tarkastelussa ikääntyneitä koskeva tutkimus on ollut Suomessa vähäistä (kuitenkin esim. Semi 2010; Lundman 2019)…

Osasto
Katsaukset
Julkaistu
loka 5, 2019