Kirjallisuutta

  • Laura Kolbe
  • Minna Santaoja
  • Vilhelmiina Vainikka

Abstrakti

ANTTILA, ANU-HANNA, RALF KAURANEN, KATI LAUNIS & JUSSI OJAJÄRVI (2017; toim.). Luokan ääni ja hiljaisuus. Yhteiskunnallinen luokkajärjestys 2000-luvun alun Suomessa. 418 s. Vastapaino, Tampere.
LEOPOLD, ALDO (2017). Sand Countyn almanakka ja luonnoksia sieltä täältä (Suom. Tapani Kilpeläinen). 212 s. niin & näin, Tampere.

HARRISON, DAVID & RICHARD SHARPLEY (2017; toim.). Mass tourism in a small world. 262 s. CABI Publishing, Wallingford.

Osasto
Kirja-arvostelut
Julkaistu
syys 20, 2018