Geomediakyvykkyys, geomedialukutaito ja niiden kehittyminen

Kirjoittajat

  • Laura Hynynen Geotieteiden ja maantieteen osasto, Helsingin yliopisto
  • Markus Jylhä Geotieteiden ja maantieteen osasto, Helsingin yliopisto
  • Panu Lammi Geotieteiden ja maantieteen osasto, Helsingin yliopisto
  • Tua Nylén Geotieteiden ja maantieteen osasto, Helsingin yliopisto
  • Petteri Muukkonen
Osasto
Keskustelupuheenvuorot

Julkaistu

2023-06-21