Valtion rakennusperinnön hyvä hoito

Kirjoittajat

  • Niina Uusi-Seppä

Avainsanat:

Valtiolle rakennettu, kiinteistöt, valtio, julkiset rakennukset, rakennusperintö, kiinteistönhoito

Abstrakti

Valtiolle rakennettu : näkökulmia valtion kiinteistöjen hoitoon / toimittaneet Olli Hakli & Aino Laine. Helsinki : Museovirasto, 2016.
Osasto
Kirja-arvostelut

Julkaistu

2016-03-01