Aluekehittämistä ja aluepolitiikkaa paikkaperustaisessa yhteiskunnassa

Kirjoittajat

  • Seija Virkkala

Avainsanat:

Luoto, Ilkka, Kattilakoski, Mari, Näkökulmana paikkaperustainen yhteiskunta, paikallisuus, aluekehitys, aluehallinto, kirja-arvostelut, aluetiede, alueellisuus, paikka, alueet, aluepolitiikka, maaseutupolitiikka, maantiede

Abstrakti

Näkökulmana paikkaperustainen yhteiskunta : Platsbaserat samhälle som perspektiv / toimittaneet Ilkka Luoto, Mari Kattilakoski, Peter Backa. Helsinki : Työ- ja elinkeinoministeriö, 2016.
Osasto
Kirja-arvostelut

Julkaistu

2014-04-01