"Maaseudun" ja "kaupungin" rakentuminen Tilastokeskuksen taajamamäärittelyyn perustuvassa aluekehikossa

Kirjoittajat

  • Olli Rosenqvist

Avainsanat:

maaseutu - kaupungit - vuorovaikutus, maaseutu - määrittely, taajamat - määrittely, alueellistaminen, pendeliliikenne - taajamat - haja-asutusalueet, maaseutupolitiikka
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2002-01-01