Terra hakee toimitussihteeriä

2020-12-08

TERRA HAKEE TOIMITUSSIHTEERIÄ
Terra on Suomen johtava maantieteellinen aikakauskirja (https://terra.journal.fi/). Se ilmestyy neljä kertaa
vuodessa. Lehti on arvioitu Julkaisufoorumin tasolle 2. Terrassa julkaistaan maantieteellisiä tai
maantiedettä sivuavia (1) artikkeleita, (2) katsauksia ja (3) datankuvausartikkeleita, joiden julkaisemisesta
päätetään nimettömän asiantuntija-arvioinnin jälkeen. Lisäksi Terrassa julkaistaan (4) opetusideoita ja -
aineistoa, (5) keskustelupuheenvuoroja, (6) uutisia ja tiedonantoja ja (7) kirja-arvosteluja. Tekstejä
julkaistaan suomeksi tai ruotsiksi.


Terra hakee toimitussihteeriä, jonka päätehtävänä on julkaistaviksi hyväksyttyjen käsikirjoitusten tekninen
toimittaminen yhteistyössä kirjoittajien kanssa. Toimitussihteeri varmistaa muun muassa, että kieli on
virheetöntä, lähteet on merkitty asianmukaisesti ja käsikirjoitukset ovat kaikin puolin valmiita taitettaviksi.
Hän työskentelee tiiviissä yhteistyössä päätoimittajan ja taittajan kanssa. Toimitussihteerillä on lisäksi
itsenäisiä työtehtäviä. Hän vastaa Terran Uutisia ja tiedonantoja -osastosta, jolle hän kokoaa ja kirjoittaa
itse lyhyitä uutisia ja tiedotteita esimerkiksi väitöksistä ja tapahtumista. Halutessaan toimitussihteeri voi
tehdä myös haastatteluja ja koota puheenvuoroja ajankohtaisista teemoista. Terran toimittamisessa
käytetään Open Journal Systems -järjestelmää (OJS). Toimitussihteeri perehdytetään järjestelmän käyttöön.
Aiempi kokemus toimittamisesta ja hyvä suomen kielen taito luetaan hakijan eduksi.


Vapaamuotoiset hakemukset ansioluettelon kera pyydetään lähettämään Suomen Maantieteellisen Seuran
hallitukselle osoitteeseen sms-hallitus@helsinki.fi 30.12.2020 mennessä. Tehtävä täytetään 25.1.2021
alkaen. Kerro hakemuksessa vahvuuksistasi, osaamisestasi ja kiinnostuksestasi
tehtävään. Terran toimitussihteerille maksetaan 120 euron kuukausipalkka.


Toimitussihteerin tehtävässä pääset tutustumaan kotimaisen tiedejulkaisemisen käytäntöihin. Tehtävä
tarjoaa myös erinomaiset mahdollisuudet verkostoitumiseen maantieteen alalla.


Lisätiedot: Maarit Sireni, Terran päätoimittaja, Itä-Suomen yliopisto, p. 050 4423661; Maria Merisalo,
Suomen Maantieteellisen Seuran puheenjohtaja, p. 044 5551233; ja Laura Kippola, Suomen
Maantieteellisen Seuran toiminnanjohtaja, p. 044 9708154.